Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Základní ustanovení:

​Internetový obchod www.kidswalldecorations.com provozuje Andrea Vokřálová, IČO:87464896  Adresa: Aldašínská 381, Jevany 28166, bankovní spojení: 2500895487/2010

Objednávky

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí. Kupní smlouva mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (www.kidswalldecorations.com) vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky. Kupní smlouva nenabyde platnosti pouze v případě, že z naší strany nebyla objednávka potvrzena. O takovém případě budete automaticky upozorněni. K nepotvrzení objednávky by mohlo dojít zejména v případě, že vámi objednaný výrobek není na skladě. Pokud by se měla vyskytnout jakákoli problémová situace s vaší objednávkou, budeme vás bezprostředně kontaktovat. si vymezuje právo zrušit objednávky, které nesplňují náležité požadavky.

Dostupnost zboží

Zboží je většinou na skladě. Odesíláme ho týden po prvním následujícím pondělí po učinění objednávky. Pokud vám nejsme schopni objednané zboží v uvedeném termínu dodat, upozorníme vás následně po přijetí objednávky. V případě, že za zboží bylo již zaplaceno, obratem navrátíme peníze.

Cena zboží a další ujednání

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit ceny zboží nabízeného v tomto elektronickém obchodě. Cena zboží závazně objednaného kupujícím se rovná ceně tohoto zboží stanovené prodávajícím, tj. provozovatelem tohoto internetového obchodu, k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli výrobek, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek, a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

Dodací podmínky

Standardní dodací lhůta se liší způsobem doručení, který si vybírá kupující. Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím České Pošty a.s. neručí za zboží během přepravy a nemůže tak zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně ohlásit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Storno objednávky ze strany zákazníka

Pokud si přejete zrušit objednávku, kontaktujte nás na kidswalldecorations@gmail.com, do zprávy uveďte: jméno zákazníka, číslo objednávky, datum objednávky. Zrušení objednávky bez náhrady nákladů na přepravu je možné pouze tehdy, pokud ještě zásilka s objednaným zbožím nebyla odeslána. Pokud vaše zboží bylo již odesláno na vaši adresu, řiďte se pokyny z odstavce VI. – Výměna / vrácení zboží.

Výměna / vrácení zboží

V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte právo bez udání důvodu zboží vyměnit / vrátit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky jsou následující:

– zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (emailem na adresu kidswalldecorations@gmail.com). Zašleme vám protokol k zjednodušení celého procesu.

– zákazník musí odeslat zásilku doporučeně (ne dobírkou) na naši kontaktní adresu (Aldašínská 381, Jevany 28166) nejpozději do 14ti dnů od obdržení zásilky. Zákazník za zásilku ručí do doby převzetí do našich rukou.

– vrácené zboží se musí jevit “jako nové”, tedy bez sebemenších známek poškození, opotřebení a znečištění.

– vrácené zboží musí být zasláno zpět s originálem dokladu o koupi zboží v našem internetovém obchodě.

Veškeré případy jsou posuzovány jednotlivě a pečlivě osobou oprávněnou jednat za e-shop Kids Wall Decorations. Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené, provedeme výměnu nebo vrácení peněz. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z naší nabídky a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo ho uhradíme my, pokud vyměněná věc bude mít nižší hodnotu). V případě, že si zákazník přeje vrátit finance, musí v průvodním dopise napsat číslo účtu s žádostí o navrácení peněz. Tato žádost musí být podepsaná. Vrací se pouze hodnota zakoupeného zboží, nikoliv poštovné. V případě, že zákazník nehradil u původní objednávky vzhledem k její výši poštovné, bude mu výše poštovného stržena z vrácené částky. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

Nárok na vrácení zboží zaniká v případě, že kupující nesplnil některou z výše uvedených podmínek.

VII. Záruka / reklamace

Naše originální dekorace jsou z části vyráběny manuálně. Malé nedokonalosti jsou pro takový produkt typické. Pokud se však stane, že je výrobek vadný a reklamace bude vyřízena kladně, bude  zákazníkovi zasláno opravené  nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 2 roky. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní.  Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Životnost  je dána způsobem použití a intenzitou  zatížení a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním či nesprávném užívání může být životnost některých výrobků kratší než záruční doba.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. Zákazník také zodpovídá za nechtěné zboží až do doby přijetí vrácené zásilky zpět u nás. Ujistěte se, že použijete bezpečný způsob dopravy zásilky. Zároveň vám doporučujeme zásilku pojistit.

Před zasláním zpět na naši adresu doporučujeme, abyste nás zkontaktovali! Určíme vám reklamační číslo a pošleme vám reklamační protokol. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Adresa pro zasílání reklamací je: Aldašínská 381, Jevany 28166

Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace:

– zboží je vráceno v původním obalu včetně veškerých štítků, nálepek, popisů apod.

– zboží je navráceno včetně originálu daňového dokladu potvrzujícího koupi v našem internetovém obchodě

– zboží je navráceno spolu s písemným oznámením vad obsahující též volbu nároku kupujícího

– navrácené zboží splňuje všechny ostatní podmínky uvedené v tomto odstavci číslo VII.

Ochrana osobních údajů

Kids Wall Decorations chrání Vaše soukromí. Zaručujeme, že vaše osobní údaje jako je vaše jméno, emailová adresa apod. zůstanou důvěrné, nebudou předány ke zpracování třetí straně a budou zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

Vaše informace uchováváme na zabezpečené databázi. Pro úspěšné vyřízení objednávky je nutné poskytnout prodávajícímu jméno kupujícího, adresu dodání, fakturační údaje, emailovou adresu a další. Objednáním v rámci internetového obchodu Kids Wall Decorations dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů pro vyřízení objednávky, platby, zprostředkování doručení zboží a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech; a pro případné využití pro marketingové účely.

 

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.